News

ร่วมภาคภูมิใจ ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมAMER 7 ตอนที่ 8

กรุงเทพฯ 20 ต.ค.-ประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว หรือแอลเอ็นจี รายแรกของอาเซียนในขณะที่การค้าแอลเอ็นจี ราว 3 ใน 4 ของโลกก็อยู่ในเอเชีย ประเด็นนี้จึงเป็นหนึ่งในหัวข้อของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเชียครั้งที่ 7 ไทยมีแนวคิดสำคัญสร้างเสถียรภาพด้านแอลเอ็นจีอย่างไร ติดตามจากรายงาน.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.