Travel News

วัดราชคีรีหิรัญยาราม

หรือที่รู้จักกันดีว่า “วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง” นี้ เดิมทีเคยเป็นวัดร้าง และหลังจากนั้นได้มีพระสงฆ์มาจำพรรษาเมื่อ พ.ศ. 2496 โดยภายในบริเวณวัดมีการพบรอยพระพุทธบาทจำลอง และบนเขาซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของวัด มีรอยพระบาทตะแคงอยู่กับหน้าผา ซึ่งนี่เองได้เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานนมัสการพระพุทธบาทในกลางเดือน 3 เป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งแกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีนโดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองหางโจว มีขนาดสูง 3 เมตร หนัก 3 ตัน มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ที่นี่จึงเป็นที่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากนี้ถัดจากวัดเจ้าแม่กวนอิมขึ้นไปบนเขาจะมีทางแยกไปศาลเจ้าเห้งเจีย ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนไปไหว้เจ้าทำบุญกันเป็นประจำ ซึ่งบนนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง และยัง เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนลาฏ (กระดูกหน้าผาก)ของพระพุทธเจ้า โดยเจดีย์มีลักษณะเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ บริเวณฐานประดิษฐานพระพุทธลีลามหาธรรมราชาลิไท ทั้ง 4 ด้าน วัดราชคีรีหิรัญยาราม ตั้งอยู่ที่บ้านสมอแคลง ในเขตอำเภอวังทอง จากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามทางหมายเลข 12 (เส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก) ประมาณ 14 กิโลเมตร (ก่อนถึงอำเภอวังทอง 3 กิโลเมตร) มีทางแยกซ้ายไปอีก 500 เมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand